Polska Energia Odnawialna Sp. z o. o.

O firmie

Projektujemy oraz instalujemy odnawialne źródła energii w całej Polsce. Realizujemy projekty od pozyskania ziemi, przez proces administracyjny, po instalację i przyłącze do sieci energetycznej. Nasza siedziba ulokowana jest w gminie Tarnowo Podgórne, w województwie wielkopolskim. 

Firma jest założycielem i koordynatorem Tarnowsko – Kaźmierskiego Klastra Energii, którego celem jest rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki oraz konsumpcji  energii elektrycznej z OZE na terenie gmin, gdzie są zlokalizowane odnawialne źródła energii. 

Współpracujemy z dziesiątkami właścicieli, od których dzierżawimy grunty pod fotowoltaikę i inne OZE. Występowanie precyzyjnych kryteriów określających możliwość instalacji elektrowni wymaga od naszego zespołu przeprowadzenia kompleksowych analiz zgłaszanych działek.


Strategia naszych działań

Szczegółowa analiza wykonalności projektu
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Zabezpieczenie finansowe
Realizacja

Nasza Historia