fbpx

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Przetarg, o którym mowa w art. 701–70ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW w formie oprocentowanej pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 5.8 „Międzydziedzinowe Energia Plus”; oznaczonej symbolem P-02/22/PEO(Sp) wydanie 1.0. („Procedura”).

Nazwa Programu: Program priorytetowy nr 5.8 „Międzydziedzinowe Energia Plus”.

Przedsięwzięcie: „Budowa Elektrowni Słonecznej Kokoszczyn IVa z infrastrukturą towarzyszącą
o mocy do 5,17 MW”.

Zadanie: „Budowa Elektrowni Słonecznej Kokoszczyn IVa z infrastrukturą towarzyszącą
o mocy do 5,17 MW”.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: PKC-02/22/PEO/Sp(KIVa)