Polska Energia Odnawialna

Jesteśmy liderem w projektowaniu i budowie nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii, które wspierają nasze środowisko naturalne. Dążymy do poprawy stabilności polskiego sektora energetycznego poprzez realizację inwestycji wielkoskalowych elektrowni słonecznych
i innych OZE. 

Zarobek na gruncie?

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę i inne OZE

To szansa na generowanie pasywnego dochodu z nieczynnych gruntów, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Dlaczego warto rozważyć dzierżawę swojej ziemi pod elektrownie fotowoltaiczne?
Dzierżawa ziemi pod farmę fotowoltaiczną może zapewnić regularny dochód pasywny dla właściciela ziemi.Ta forma inwestycji może generować stabilne źródło przychodu przez wiele lat.
Umowa dzierżawy ziemi pod farmę fotowoltaiczną może być zawarta na długi okres, nawet kilkadziesiąt lat. Oznacza to, że właściciel ziemi może cieszyć się stabilnym źródłem dochodu przez wiele lat, bez konieczności ciągłego poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.
Farmy fotowoltaiczne przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez produkcję czystej energii. Dzięki dzierżawie ziemi pod takie farmy, właściciel może czuć się zaangażowany w promowanie zrównoważonego rozwoju i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Dzięki farmom fotowoltaicznym nieużytkowane lub mało wykorzystywane tereny mogą być ponownie wykorzystane w sposób produktywny i ekologiczny.

Jakich działek szukamy?

Poszukujemy działek

Działki na zieloną energię

ZGŁOŚ DZIAŁKĘ DO ANALIZY

Współpracujemy z dziesiątkami właścicieli, od których dzierżawimy grunty pod fotowoltaikę i inne OZE. Występowanie precyzyjnych kryteriów określających możliwość instalacji elektrowni wymaga od naszego zespołu przeprowadzenia kompleksowych analiz zgłaszanych działek.

Źródło czystej mocy

Ziemia w służbie zrównoważonej energii – Twoje działki, nasza energia!

Nasza firma jest ukierunkowana na rozwój energii odnawialnej, widząc w niej nie tylko szansę na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale również na stworzenie nowych źródeł dochodu dla społeczności lokalnych. Dzięki zaangażowaniu w projekty fotowoltaiczne, umożliwiamy naszym partnerom korzystanie z nowoczesnych technologii i zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu. Przy współpracy z nami, właściciele ziemi mogą cieszyć się regularnym dochodem pasywnym, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia czy podejmowania ryzyka związanego z eksploatacją farmy fotowoltaicznej. Ponadto, wspólnie przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego, co stanowi naszą długofalową misję.

Tworzymy czystą energię. Wiatr, słońce, woda.
Czysta energia dla Polski.

Zielona moc!

Firma Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie nowoczesnych źródeł energii odnawialnej, z myślą o ochronie środowiska. Koncentrujemy się na rozwijaniu energetyki rozproszonej, wykorzystując naturalne zasoby jak wiatr, słońce i wodę, aby produkować czystą energię elektryczną. Posiadamy kilka elektrowni wiatrowych w województwie Wielkopolskim oraz planujemy budowę portfela o mocy około 500 MW elektrowni słonecznych na terenie całej Polski, zgodnie z krajowymi strategiami rozwoju energetyki odnawialnej.

Energia z natury

Odwieczna moc natury dla czystej przyszłości

Elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne to odnawialne i czyste źródła energii, przyczyniające się do ochrony środowiska. Zapewniają stabilne dostawy energii elektrycznej, przy minimalnych kosztach eksploatacji oraz promują zrównoważony rozwój poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i uzależnienia od paliw kopalnych.

STRATEGIA NASZYCH DZIAŁAŃ

Szczegółowa analiza wykonalności projektu

Przygotowanie dokumentacji projektowej

Zabezpieczenie finansowe

Realizacja