fbpx
Wiatrak 1

Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wiatru za pomocą turbin napędzanych siłą wiatru. Prąd uzyskany w ten sposób uważany jest za ekologiczny ze względu na fakt, że jego produkcji nie towarzyszy spalanie żadnego paliwa (oczywiście pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni). Wiatr jest w zasadzie niewyczerpanym, darmowym i szeroko dostępnym źródłem energii, a jego wykorzystanie w jej produkcji to doskonały sposób na redukcję gazów cieplarnianych, poprawę bilansu i bezpieczeństwa energetycznego. Turbiny wiatrowe nie zmniejszają zasobów naturalnych i nie obniżają jakości środowiska naturalnego. Pozwalają na osiąganie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Odnawialne źródła energii, również te korzystające z wiatru wpisują się w cele polityki energetycznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

20180916_185500(0)-EFFECTS
KOKOSZCZYN
20160721_195108
PIOTROWO DRUGIE
20190511_190046
Kąkolewo